Tilgængelighedserklæring

Skanderborg fællesskaberne forpligter sig til at gøre webstedet https://www.skanderborg-fællesskaberne.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på
https://www.skanderborg-fællesskaberne.dk

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde). Du kan kontakte Skanderborg fællesskaberne, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.skanderborg-fællesskaberne.dk

Kontaktoplysninger

Skanderborg Fællesskaberne
Kildevej 14K
8660 Skanderborg Danmark

E-mail: Skanderborgfaellesskaberne@skanderborg.dk
Telefon: 87 94 21 40

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549.

Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).
Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

  1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
  2. Vurdering er foretaget af ekstern part
  3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har anvendt anden metode.
Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: En kombination af automatiseret test og brugertest.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter.
Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Video

Vores videofiler er ikke tekstet.

PDF & Word dokumenter

En del pdf-filer vil kræve et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at gøre webtilgængelige set i forhold til hvor mange mennesker der vil have gavn af det, så derfor er de ikke gjort webtilgængelige.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. Vi arbejder på at udbrede brugen af en række tilgængelighedstjekkere og har implementeret hjælpeprogrammer til gøre dokumenter tilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 01. juni 2023.
Erklæringen blev senest revideret den 06. juni 2023