Privatlivspolitik Skanderborg fællesskaberne

Her kan du læse om Skanderborg Fællesskabernes overordnede privatlivspolitik på skanderborg-faellesskaberne.dk.

Information om databehandling og dine rettigheder som registreret

Her på siden finder du overordnet information om, hvordan vi behandler personoplysninger i Skanderborg Fællesskaberne, herunder hvilke rettigheder du har som registreret i forhold til de oplysninger, vi behandler om dig.

Formålet med behandling af personoplysninger

Skanderborg Fællesskaberne indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette vil være relevant for os, og vi vil kun bruge persondata, hvis det er relevant for din indsats hos Skanderborg Fællesskaberne f.eks.

  • at yde omsorg og sundhedspleje for beboerne
  • at kommunikere med værge
  • at drive et dag- og døgntilbud
  • at informere til samfundet om Skanderborg Fællesskabernes tilbud

Ved indsamling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Kategorier af oplysninger

Skanderborg Fællesskaberne kan indhente oplysninger, der har et specifikt formål f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, jobansøgninger, behandling af borgere, dialog med samarbejdspartnere m.fl.

Såfremt du som borger er tilknyttet en af Skanderborg Fællesskabernes afdelinger vil der blive behandlet følsomme oplysninger f.eks. sagsakter fra Kommunen, helbredsoplysninger, mm.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne om dig kommer oftest fra dig selv, men de kan også komme fra andre, fx din læge eller andre dele af kommunen på baggrund af dit samtykke eller fra offentlige registre.

Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det via anden lovgivning. Dette kan eksempelvis være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder, værge eller lign.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Som offentlig myndighed er vi forpligtet til at opbevare sagers oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagernes forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv.

Ved personsager skal vi gemme dine oplysninger i minimum 5 år. Det betyder, at oplysningerne slettes fra Skanderborg Fællesskabernes systemer, når der ikke har været registrering af nye oplysninger om din indsats i 5 år.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Skanderborg Fællesskaberne med anmodning om indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Derudover kan du kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan se dine øvrige rettigheder i Skanderborg Kommunes privatlivspolitik (www.skanderborg.dk/privatlivspolitik)

Samtykke

Hvis du har givet samtykke til Skanderborg Fællesskaberne i relation til behandling af dine oplysninger, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Skanderborg Fællesskaberne vil efter tilbagekaldelse af samtykke stoppe behandlingen af de personoplysninger, som samtykket knytter sig til.

Retten til at klage til datatilsynet

Du har mulighed for at klage over Skanderborg Fællesskabernes behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder tilsynets klagevejledning på dets hjemmeside.

Lovgrundlaget for at behandle personoplysninger

Lovgrundlaget for vores behandling af personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse (personoplysninger)

Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2, litra f om ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og –tjenester (særlige kategorier af personoplysninger)

Databeskyttelsesloven, § 8, stk. 1 og stk. 2 om oplysninger om strafbare forhold

Databeskyttelsesloven § 10 om statistiske eller videnskabelige undersøgelser

Databeskyttelsesloven, § 11, stk. 1 om brug af personnumre

Derudover gælder der særlige regler om behandling af personoplysninger på specifikke områder, f.eks. i sundhedsloven eller lov om tv-overvågning. Når der findes sådanne særlige regler, følger vi naturligvis disse.

Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Den dataansvarlige står for indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger vedr. borgere, personale og samarbejdspartnere. Nedenfor finder du kontaktoplysninger til vores dataansvarlige hos Skanderborg Fællesskaberne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. E-mail: Skanderborgfaellesskaberne@skanderborg.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Har du i øvrigt spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller om udøvelse af dine rettigheder, kan du kontakte vores eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Telefon 72 27 30 02
E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com

Brug altid den sikre beskedfunktion, hvis henvendelsen indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.