Skanderborg STU

Skanderborg STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, rettet mod unge mellem 16 og 25 år, som har behov for særlig støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen varer tre år og består af lige dele faglig, social og personlig udvikling.

Dagligdag

STU er placeret i nogle gamle gårdbygninger og pavilloner i et stort naturskønt område mellem motorvejen og jernbanen.

Vi har højt til himlen, langt til flinke naboer, dyr og masser af natur med egen sø. 

Vi har værksted, hvor du bl.a. kan komme i praktik hos pedellen. Vi har et musiklokale hvor du,
sammen med andre eller måske alene, kan trykke den af. Vi har et moderne industrikøkken, hvor du sammen med en underviser eller i praktik hos vores køkkenleder, kan komme i praktik. Og vi har et dejligt kreativt værksted, hvor du kan udfolde dig.

Vi møder dig, som er elev her, lige der hvor du er, og støtter dig i din udvikling hele vejen.

Skanderborg STU er et uddanelsestilbud, men vi har også et kollegie tilbud til dig, som har brug for botræning før du skal ud at bo for dig selv.

Målgruppe

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det kan eksempelvis være unge med en autismespektrumsforstyrrelse, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser.

Det er ikke den unges diagnose eller udfordringer, der afgør, om den unge kan tilbydes STU. Det afgørende er derimod, om den unge kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse eller ej. Unge, som kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, er derfor ikke omfattet af målgruppen for STU.

 

Arm i arm

Lovgivning 

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som første gang trådte i kraft den 1. august 2007 og medfører, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter de har afsluttet grundskolen. STU ligestiller dermed unge med særlige behov med andre unge, således at alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Kontaktinfo

Skanderborg STU
Ryhavegårdsvej 45b
8660 Skanderborg
Tlf. 29 31 21 98 
Mail: stu@skanderborg.dk
Daglig Leder, Lone Krarup, Tlf. 24 63 35 03

Hjemmeside 

Skanderborg STU har også egen hjemmeside - læs mere om tilbuddet https://skanderborgstu.dk/velkommen-til-stu