Vestervang

Vestervang er et opgangsfællesskab i Skanderborg midtby til personer over 18 år som har en psykisk sårbarhed. Opgangsfælleskabet består af 10 lejligheder samt en fælleslejlighed. Boligerne er fordelt på 3 etager og varierer i størrelse, fra 40 – 60 kvm.  Boligerne indeholder eget køkken og bad, der er fællesvaskeri i bebyggelsen.

Dagligdag

Der tilbydes i perioder, forskellige gruppeforløb eller aktiviteter i Socialpsykiatriens fælleslejlighed i Vestervang.

Personale

Der er tilknyttet personal med en bred faglighed, inden for det sociale og sundhedsfaglige område.

Tilgang/metode

Vi arbejder rehabiliterende ud fra recovery principperne. 
Tilbuddet har fokus på den enkeltes livskvalitet og at forebygge ensomhed, samt styrke netværket blandt beboerne.  

Lovgivning 

Boligerne udlejes af Skanderborg andelsboligforening, hvilket betyder at din lejekontakt er underlagt de vilkår der er gældende i lovgivningen om almene boliger, § 105. Du vil modtage støtte efter Lov om Social Service § 85. 

Et spil dart

Kontaktinfo

Vestervang 9-11
8660 Skanderborg 
Tlf. 23 82 61 72
Daglig leder, Heidi M. Bak, Tlf. 24 76 73 45