Forebyggelse og mestring § 82

Med et §82 støtte forløb kan man få individuel tidsbegrænset hjælp og støtte, hvis man har behov for at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse. Støtten tager udgangspunkt i egne ressourcer, og at man kan og skal være mest muligt selvhjulpen. Indsatsen er af maks 6 måneders varighed med et opfølgningsmøde efter 8 uger.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
 

Personale

Teamet består af én socialrådgiver fra fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap samt medarbejdere med en bred faglighed, inden for det sociale og sundhedsfaglige område.

Tilgang/metode

Der arbejdes rehabiliterende med udgangspunkt i personens egne ressourcer, og at man kan og skal være mest muligt selvhjulpen. Udgangspunktet er således, at den mindst omfattende indsats skal afprøves først. Det betyder, at formålet med et individuelt forløb også er at forebygge en mere omfattende indsats.

Gåtur langs søen

Lovgivning 

Lov om Social Service § 82 b

Kontaktinfo

Socialpsykiatrien
Sygehusvej 7, 3.sal
8660 Skanderborg 
Tlf. 29 65 43 53
Mail: team82@skanderborg.dk
Daglig leder, Heidi M. Bak, Tlf. 24 76 73 45