Solsikken

Solsikken er et døgndækkende botilbud beliggende i landsbyen Voerladegård. Tilbuddet har 20 pladser fordelt på 4 afdelinger og et dagsaktivitetstilbud. 

Solsikken er kendetegnet ved en tryg atmosfære under hjemlige forhold, hvor den enkelte kan leve et liv med afsæt i ønsker, evner og formåen.Vi arbejder med kommunikation i mange former, herunder visuelle støttesystemer og tegn til tale, således vi bedst muligt understøtter forståelse af borgerens behov og ønsker.

Dagligdag

Vi tilbyder støtte, vejledning og guidning ud fra den enkeltes behov, såsom støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, ledsagelse og ligende opgaver. Støtten tilbydes alle døgnets timer incl. natten, hvor der er vågen nattevagt. Alle borgere understøttes i at bevare kontakt til aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Borgerne tilbydes ligeledes at være en del af fællesskabet (eks ved måltider og socialt samvær i løbet af dagen). Der tages hensyn til borgerens dagsform på dagen, således borgerne tilbydes den bedste mulige omsorg og støtte. 

Vi nyder den omliggende natur og det at være en del af en aktiv landsby, hvor vi gerne invitere ind til aktiviteter i fællesskabet. Vi har gode udearealer og faciliteter, med bålhytte, drivhus, park og skov. Vi holder fast i traditioner, men har også plads til spontane aktiviteter og samvær. Aktiviteterne kan være på tværs af afdelingerne med borgernes relationer og ønsker i fokus. 

Køkkenhave

Personale

Medarbejderne er tværfagligt sammensat og består blandt andet af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, som hver bidrager med deres viden og erfaring. Medarbejderne får løbende opkvalificeringer med henblik på, at sikre den bedst mulige indsats til hver enkel borger. Vi samarbejder med mange forskellige instanser, herunder pårørende, sundhedssystemet, aktivitetstilbud, sagsbehandlere, frivillige etc.  

Solsikkebuket

Tilgang/metode

Vi arbejder ud fra en anerkendende og neurofaglig tilgang, hvor vi møder borgeren med respekt og værdighed. Vi udarbejder individuelle handleplaner og indsatsmål, så borgeren tilbydes den rette hjælp og støtte til at leve det gode liv. Med vores tilgang ønsker vi at understøtte, at borgeren opnår størst mulig selvstændighed i eget liv, i et trygt miljø med omsorg, trivsel og tillid. 

Målgruppe 

Voksne udviklingshæmmede i alderen 18-85 år. Som tillæg til udviklingshæmningen kan borgerne være fysisk handicappet, Downs syndrom, autisme, tidligt skadede eller medfødte hjerneskader.

Lovgivning

Almenboligloven § 105, Stk. 2 
Serviceloven § 85 og § 104 

Kontaktinfo

Solsikken
Holmedal 35
8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 21 00
Konstitueret Daglig leder, Line Steffensen Damgaard, Tlf. 24 26 90 57