Skrænten

Skrænten har 5 selvstændige lejligheder og 1 fælles lejlighed. 
Hver lejlighed indeholder stue/soveværelse, køkkenalrum og badeværelse. Der er fri adgang til Fælles lejligheden.
Lejlighederne indeholder soveværelse, stue, the-køkken og badeværelse. Her er fælles arealer i umiddelbar forbindelse med lejlighederne. 

Personaledækning er i tidsrummet kl. 07.00-21.00 i hverdagene, og kl. 09.00 – 19.00 i weekender og helligdage.

I år 2024 flytter Skrænten til et selvstændigt afsnit af Dagmargården i Skanderborg midtby. 

Dagligdag

Din dagligdag vil være opdelt i dagsbeskæftigelse, og fritid med individuelle og fælles aktiviteter.  
På Skrænten vil du oplever, at Medborgerskab, Den Aktive Borger og Fællesskaber, som centrale i støtten omkring dig. 
Alle borgere har hjemmebostøtte timer, hvor almene opgaver i lejligheden ordnes, og mere private gøremål klares med personalet. 
Du vil blive inddraget i fællesskaber, hvor du vil oparbejde færdigheder til at opbygge og vedligeholde sociale relationer til venner, kollegaer og pårørende. 
Eftermiddage er præget af individuelle interesser, og fællesskabs aktiviteter.
Der tilbydes forskellige motionsformer, kreative sysler, madlavning og klub i Møllegade.
Fælleslejligheden bruges som samlingssted for borgere og personaler, til hyggelige aktiviteter, og til aftensmåltider.  

Velkommen skilt

Fødselsdagskage og kaffe i køkkenet

Personale

Som beboer vil du møde en venlig, engageret og faglig kompetent personalegruppe, der konstant arbejder på at kunne gøre det bedst muligt for dig gennem hjælp, støtte og behandling. Vi stræber efter tværfaglighed, således vi sikrer helhedsorienteret indsat i vores tilgang. Personalet består af afdelingsleder, socialpædagoger og social og sundhedsassistent. 

Målgruppe 

Skræntens målgruppe er voksne udviklingshæmmede i alderen 18-90 år. Som tillæg til udviklingshæmningen kan beboerne have Downs syndrom, autisme, tidligskadede eller medfødte hjerneskader

Lovgivning 

Lejlighederne på Skrænten er almene ældreboliger/-handicapvenlige boliger, ABL § 105, stk. 2
Skrænten er et botilbud med ydelser efter SEL § 85 og § 104 

 

Kontaktinfo

Bofællesskabet Skrænten
Vesterskovvej 8
8660 Skanderborg
Tlf.: 87 94 21 20
Daglig leder, Lillian Skov, Tlf. 21 16 62 78