Skolevej

Bofællesskabet Skolevej er et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede beliggende i Galten by. Der er tilknyttet 6 lejligheder samt tilhørende fælles arealer. 

Bofællesskabet Skolevej er kendetegnet ved en tryg atmosfære under hjemlige forhold, hvor den enkelte kan leve et liv, der tager afsæt i ønsker, evner og formåen. 

Dagligdag

Vi tilbyder støtte, vejledning og guidning i forskellige henseender og ud fra, hvad den enkelte har behov for. Der tilbydes støtte i tidsrummet 7-22 (hverdage) samt 10-20 (weekender) til egen omsorg, praktiske opgaver, ledsagelse og andre lignende opgaver. Borgerne understøttes i at bevare kontakt til aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Der tages hensyn til borgerens dagsform på dagen, således borgerne tilbydes den bedste mulige støtte og omsorg. 
Vi tager på koloni, ture og afholder aktiviteter ud fra, hvad borgerne ønsker og kommer med forslag til. Vi ønsker at fastholde traditioner på stedet og samtidigt også plads til det spontane ønske om aktiviteter og samvær. 

Samvær i stuen

Tilgang/metode

Vi arbejder ud fra en anerkendende og neurofaglig tilgang, hvor vi møder borgeren med respekt og værdighed. Vi udarbejder individuelle handleplaner og indsatsmål, så borgeren tilbydes den rette hjælp og støtte til at leve det gode liv. Med vores tilgang ønsker vi at understøtte, at borgeren opnår størst mulig selvsændighed i eget liv, i et trygt miljø med omsorg, trivsel og tillid. 

Laver Perleplade

Personale

Medarbejderne er tværfagligt sammensat og består blandt andet af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, som hver bidrager med deres viden og erfaring. Medarbejderne får løbende opkvalificeringer med henblik på, hvordan vi fortsat sikre den bedst mulige indsats til hver enkel borger. Vi samarbejder med mange forskellige instanser, herunder pårørende, sundhedssystemet, aktivitetstilbud, sagsbehandlere, frivillige etc. 

Lovgivning 

Almenboligloven § 105, Stk. 2 
Serviceloven § 85 og § 104

Målgruppe

Voksne udviklingshæmmede i alderen 18-85 år. Som tillæg til udviklingshæmningen kan borgerne have Downs syndrom, autisme, tidligt skadede eller medfødte hjerneskader. 
 

Kontaktinfo

Bofællesskabet Skolevej  
Skolevej 40
8564 Galten
Tlf. 20 26 49 78
Konstitueret Daglig Leder Rikke Némec, Tlf: 23 34 21 35