Poul la Cours Vej 27

PLC 27 er et Bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. PLC 27 består af 5 lejligheder i varierede størrelser med stue, køkken, sove- og badeværelse.  PLC27 ligger i et boligkompleks Højvangen i det østlige Skanderborg. 
Bofællesskabet har en del små/store fællesstuer, aktivitetsrum, køkken, og gode udendørs arealer. 
Personaledækning er i tidsrummet kl. 07.00-21.00 i hverdagene, og kl. 10.00 – 20.00 i weekender og helligdage.

 

Dagligdag

Din dagligdag vil være opdelt i dagsbeskæftigelse, almene opgaver i lejligheden og fritid med individuelle og fælles aktiviteter.  
I PLC 27 vil du oplever, at Medborgerskab, Den Aktive Borger og Fællesskaber, som centrale i støtten omkring dig. 
I PLC 27 arbejder vi meget målrettet på, at beboerne skal oparbejde færdigheder til at kunne mestre eget liv i mere selvstændig boligform. Der er tilrettelagt bostøtte timer i løbet af ugen. 
Du vil blive inddraget i fællesskaber, hvor du vil oparbejde færdigheder til at opbygge og vedligeholde sociale relationer til venner, kollegaer og pårørende. Der er mulighed for at indgå i fællesskaber omkring alle måltider. 

Fuglehus til pynt

Personale

Som beboer vil du møde en venlig, engageret og faglig kompetent personalegruppe, der konstant arbejder på at kunne gøre det bedst muligt for dig gennem hjælp, støtte og behandling. Vi stræber efter tværfaglighed, således vi sikrer helhedsorienteret indsat i vores tilgang.
Personalet består af afdelingsleder, socialpædagoger og social og sundhedsassistent. 

 

Socialthygge i køkkenet

Tilgang/metode

 PLC skaber en tryg og stabil atmosfære under hjemlige forhold, hvor den enkelte kan leve et liv med afsæt i ønsker, evner og formåen. Der arbejdes ud fra neurofaglig og anerkendende tilgang ud fra individuelle handleplaner og indsatsmål. Vi arbejder med kommunikation i mange former, IBG system, månedsplaner, boardmarker billeder og foto, da en optimal kommunikation er en forudsætning for et godt samspil. Med et godt samarbejde med pårørende og frivillige sikres de bedste forudsætninger for en god og tryg hverdag. 

Målgruppen 

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede i alderen 18-90 år.
Som tillæg til udviklingshæmningen kan beboerne have Downs syndrom, autisme, tidligskadede eller medfødte hjerneskader.

Lovgivning 

Lejlighederne på PLC27 er almene ældreboliger/-handicapvenlige boliger, ABL § 105, stk. 2
PLC27 er et botilbud med ydelser efter SEL § 85 og § 104 

Kontaktinfo

Bofællesskabet PLC 27
Poul la Cours vej 27
8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 21 41
Daglig leder, Lillian Skov, Tlf. 21 16 62 78