Galgebjergvej

Bofællesskabet Galgebjergvej er et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede beliggende i landsbyen Voerladegård. Der er tilknyttet 6 lejligheder samt 1 fælles lejlighed.  

Bofællesskabet Galgebjergvej er kendetegnet ved en tryg og hjemlig atmosfære under hjemlige forhold, hvor den enkelte kan leve et liv, der tager afsæt i ønsker, evner og formåen.

Dagligdag

Vi tilbyder støtte, vejledning og guidning i forskellige henseender og ud fra, hvad den enkelte har behov for. Der tilbydes støtte i tidsrummet 7-22 alle dage til egen omsorg, praktiske opgaver, ledsagelse og andre lignende opgaver. Alle borgere understøttes i at bevare kontakt til aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
Borgerne tilbydes ligeledes at være en del af fællesskabet. Der tages hensyn til borgerens dagsform på dagen, således borgerne tilbydes den bedste mulige omsorg og støtte. 

Vi nyder den omliggende natur og at være i en aktiv landsby, hvor vi gerne invitere ind til aktiviteter i fællesskabet. Vi tager på koloni, ture og afholder aktiviteter ud fra, hvad borgerne ønsker og kommer med forslag til. Vi ønsker at fastholde traditioner på stedet og har også plads til det spontane ønsker om aktiviteter og samvær. 

I køkkenet

 

Tilgang/metode

Vi arbejder ud fra en anerkendede neurofaglig tilgang, hvor vi møder borgeren med respekt og værdighed. Vi udarbejder individuelle handleplaner og indsatsmål, så borgeren tilbydes den rette hjælp og støtte til at leve det gode liv. Med vores tilgang ønsker vi at understøtte, at borgeren opnår størst mulig selvstændighed i eget liv, i et trygt miljø med omsorg, trivsel og tillid.

 

Blomster på terrassen

Personale

Medarbejderne er tværfagligt sammensat og bidrager hver især med deres viden og erfaring i den bedst mulige indsats. Til stedet er tilknyttet sundhedsfaglige medarbejdere. Her varetager vi mange forskellige behov i hverdagen, og vi bruger hinandens viden og erfaringer. Medarbejderne får løbende opkvalificeringer med henblik på, hvordan vi fortsat sikre den bedst mulige indsats til den enkelte. Vi samarbejder med mange forskellige instanser, herunder pårørende, sundhedssystemet, aktivitetstilbud, sagsbehandlere, frivillige etc. 

Målgruppe 

Bofællesskabet målgruppe er voksne udviklingshæmmede i alderen 18-85 år. Som tillæg til udviklingshæmningen kan beboerne have Downs syndrom, autisme, tidligskadede eller medfødte hjerneskader.

Lovgivning 

Boligerne udlejes af  en boligforening, hvilket betyder at din lejekontakt er underlagt de vilkår der er gældende i lovgivningen om almene boliger, § 105. Du vil modtage støtte efter Lov om Social Service § 85. 

Kontaktinfo

Bofællesskabet Galgebjergvej 
Galgebjergvej 26 
8660 Skanderborg
Tlf. 87942100
Daglig leder, Mette Frost Vase, Tlf. 30 43 90 63