Brunhøj

Bofællesskabet Brunhøj er et bofællesskab i Ry til voksne udviklingshæmmede. Vi har 10 lejligheder, 5 af lejligheder ligger i forbindelse med fælleshuset. De andre 5 lejligheder lige ved siden i deres eget hus. Lejlighederne indeholder stue, badeværelse, soveværelse, the køkken og egen terrasse. 

Der er personale i hverdagen mellem kl. 7-21, og i weekenden mellem kl. 10-20. 

Dagligdag

Vi spiser morgenmad ved 7.30 tiden, nogle spiser morgenmad i egen lejlighed andre i fællesskabet. Ved 8.30 tiden tager borgerne på arbejde eller til aktivitetstilbud. 

Ved 15.30 tiden er de fleste af borgerne kommet hjem, så der er der mulighed for en kop kaffe i fællesskabet. 

17.30 Spiser vi aftensmad, enten spiser man i fællesskabet eller i egnen lejlighed. Efter aftensmaden, hygger vi i fællesstuen, eller går en tur, ser tv.

Alle borgere har en nedsat funktionsevne, som gør at der gives pædagogisk støtte til at klare forskellige opgaver i hverdagen. 

En gang årligt kan man tage med på en ferietur eks. Sommerhus tur, Feriecenter, scooter tur.

Insekthotel

 

Fælleshygge på stuen

Personale

Som beboer vil du møde en venlig, engageret og faglig kompetent personalegruppe, der konstant arbejder på at kunne gøre det bedst muligt for dig gennem hjælp, støtte og behandling. Vi stræber efter tværfaglighed, således vi sikrer helhedsorienteret indsats i vores tilgang. Personalet består af afdelingsleder, socialpædagoger, social og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Tilgang/metode

Brunhøj skaber en tryg og stabil atmosfære under hjemlige forhold, hvor den enkelte kan leve et liv med afsæt i ønsker, evner og formåen. Der anvendes en neurofaglig og anerkendende tilgang med udgangspunkt i enkeltes handleplan og indsatsmål. 
Med et godt samarbejde med pårørende og frivillige sikres de bedste forudsætninger for en god og tryg hverdag

Lovgivning 

Boligerne udlejes af en boligforening, hvilket betyder at din lejekontakt er underlagt de vilkår der er gældende i lovgivningen om almene boliger, § 105. Du vil modtage støtte efter Lov om Social Service § 85. 

Kontaktinfo

Bofællesskabet Brunhøj 
Lynghovedvej 10 
8680 Ry
Tlf: 87 94 28 58
daglig leder, Rikke Némec, Tlf: 23 34 21 35