Zig Zag

Zig Zag er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer over 18 år der her en psykisk sårbarhed og som er under folkepensionsalderen.  
Zig Zag har 13 pladser og er at sammenligne med en socioøkonomisk virksomhed. 
Skanderborg kommune har siden 2002 samarbejdet med virksomheden Pressalit om udførelsen af montagearbejder.
I 2019 er der også indgået et samarbejde med tæppefirmaet Fraster

Dagligdag

Arbejdsdagen på Zig Zag tilrettelægges med hensyntagen til dig og dine individuelle behov samt behovet for kvalitet i arbejdet og rettidig levering.
Som udgangspunkt arbejdes der minimum 2 dage ugentligt á minimum tre timer, dog med mulighed for op til 28 timer ugentligt. 
Åbningstiderne er mandag til torsdag 08.00 – 14.00 og fredag 08.00 – 12.00. Man aflønnes på basis af individuel akkord baseret på ugeindsatsten.

Værksted med borgere

 

Kager på rullebordet

Personale

Der er to faste medarbejdere fra Aktivitet og hverdagsrehabilitering på Zig Zag, begge med en socialfaglig uddannelse.

Tilgang/metode

Tilbuddet vil understøtte dig i at vedligeholde og udvikle dine færdigheder og dit sociale liv, således at dine muligheder for at have et aktivt arbejdsliv styrkes

Lovgivning 

Lov om Social Service § 103

Kontaktinfo

Team Zig Zag
Skanderborgvej 25
8680 Ry
Tlf. 86 89 28 33
Daglig leder, Heidi M. Bak, Tlf. 24 76 73 45