Væksthuset

Væksthuset er et socialpsykiatrisk aktivitet og samværstilbud, hvor du har mulighed for at danne netværk med ligesindede. Det er et uvisiteret tilbud, hvor du kan komme og gå som du vil, inden for vores åbningstid. Tilbuddet befinder sig på 2.sal i sundhedscentret midt i Skanderborg.

Målgruppe 

Borgere der er over 18 år og som har en psykisk sårbarhed.  Man må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler eller på anden måde udvise generende adfærd

Dagligdag

Der er åbent alle ugens hverdage med aftenåbent mandag og torsdag. Her kan du få dig en kop kaffe og hygge dig med de andre i stuen.  Derudover kan du deltage i kreative aktiviteter, spille musik, dyrke motion, eller spille et spil. Der er mulighed for at købe og spise frokost hver dag, samt aftensmad mandag og torsdag. 

Læs mere om de faste aktiviteter på linket: https://www.socialpsykiatrien.dk/faste-aktiviteter.php

Personale

Der er skiftende medarbejdere afhængigt af dagen, dog er det typisk de samme der kommer de forskellige dage. Personalet har en bred faglighed, inden for det sociale og sundhedsfaglige område.

Planter på gangen

Guitarspil

Tilgang/metode

Vi arbejder rehabiliterende ud fra recovery principperne. Tilbuddet har fokus på den enkeltes livskvalitet og at forebygge ensomhed, samt styrke netværket blandt borgerne. Borgerne har indflydelse og medbestemmelse ift. aktiviteter og indhold i Væksthuset. 

Kontaktinfo

Væksthuset
Sygehusvej 7, 2.sal
8660 Skanderborg 
Tlf. 23 82 61 72
Daglig leder, Heidi M. Bak, Tlf. 24 76 73 45