Udeholdet

Udeholdet er beliggende i Firgårde ved Ry.
Udeholdet er et tilbud for borgere der generelt har brug for moderat støtte, struktur, opmærksomhed, omsorg og guidning i hverdagen.

Målgruppen 

Fysisk -og psykisk udviklingshæmmede fra 18 år

Der er også borgere tilknyttet Udeholdet med let og omfattende behov for støtte. Miljøet på Udeholdet giver en god ramme for vedligehold og/eller udvikling af færdigheder, fordi der er mange muligheder, og niveauet tilpasses den enkeltes niveau.

Dagligdag

Arbejde og produktion er i høj grad et omdrejningspunkt på Udeholdet, og meget ligner en normal arbejdsplads. Der er faste aftaler med borgerne om mødetid, pauser, arbejdsmiljø, kommunikation etc.
Der er på Udeholdet mange faste rutiner, arbejdsbeskrivelser og anvisninger, som i høj grad er medvirkende til at sikre borgernes succes med opgaverne og sikkerhedsniveauet generelt. Udeholdet har et uhøjtideligt miljø, med god omgangstone og glad humor.
Der arbejdes hovedsagelig på træværksted, metalværksted, motorværksted, med brændekløvning, i drivhus og på mark

Personale

Personalet er organiseret i et` team, det samme er borgerne. Der afholdes morgenmøde hver morgen, hvor opgaver, aktiviteter mv aftales og fordeles og hvor forhold af fælles interesse afklares.
Hertil en flyverfunktion ift. ad hoc hjælp og opgaver, telefon mv.

Udendørsaktivitet

Skilt på græs

Tilgang/metode

Der arbejdes ud fra en neurofaglig og anerkendende tilgang, hvor alle borger skal føle sig set, hørt og forstået hver dag. Det er afgørende at aktiviteter og rammer er tilpasset den enkelte, så vi bedst muligt kan lykkedes med kerneopgaven, at udvikle livsduelighed i fællesskab og derfor ses alle borgere som en ressource og et unikt individ i fællesskabet.

Lovgivning 

Lov om Social Service § 103 og § 104. 

Kontaktinfo

Udeholdet - Firgårde 
Hårbyvej 2
8680 Ry
Tlf. 20 97 51 22
Daglig leder, Jacob Gewitz, Tlf. 20 59 83 15