Skanderborg Aktivitetscenter

Skanderborg Aktivitetscenter er et beskæftigelses, aktivitets -og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede. Tilbuddet er fysisk beliggende i Dyrehaven 10d i Skanderborg. 
Borgerne som benytter tilbuddet bor i Skanderborg Kommune i bofællesskab, døgntilbud, egen lejlighed eller hos forældrene. De borgere som ikke selv kan komme frem og tilbage, kan blive hentet af tilbuddets busser.

Målgruppen 

Fysisk -og psykisk udviklingshæmmede fra 18 år. 

Målgruppen er bredt repræsenteret og på den baggrund er aktiviteter og beskæftigelse tilrettelagt, så der er noget relevant for alle hver dag. Aftaler laves i samspil med den enkelte på baggrund af personalets faglige viden, borgerens ønsker og samspillet borgerne imellem.
Alle borgere ses som unikke mennesker og som en ressource, som i videst mulig omfang sættes i spil og gives gode muligheder for udvikling af selvstændighed og livsduelighed. 

Dagligdag

Dagen starter med rengøring og morgenhygge for de tidlige, imens personalet har et kort planlægningsmøde.
Der er morgenmøde ca. 09.15 enten for de mange i kantinen med informationer, fortællinger, sang o.lign eller for de få rundt i basisgrupperne.
Aktiviteterne foregår rundt i hele huset eller udendørs. Nogle af aktiviteterne er hver dag hele ugen fx kantine, syværksted og montage. Andre skifter over ugen fx billedkunst, glasværksted, kor, musik, banko, udeliv, bowling og svømning. Aktiviteterne foregår i tidsrummet ca. kl. 09.30 til kl. 12 og kl. 13 til kl. 14.30.
Kl. 12 er der frokost fra kantinen eller madpakker kl. 12.30 til kl. 13 er der stilletime i hele huset med bl.a mindfulness i salen. Kl. 14.30 til kl. 15.00 er der afslutning af dagen med frugt, kaffe, vand samt evaluering af dagen mv.

Tilbuddet har åbent mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.

Sang og Musik

Perleplade

Personale

Personalet er bredt repræsenteret i forhold til kompetencer og funktioner med en klar overvægt af kompetente pædagoger. Den pædagogiske indsats er omdrejningspunktet og som primært varetages af kompetente pædagoger og som også tilrettelægger og har ansvaret for aktiviteterne i huset. Rundt om pædagogerne er der mange forskellige medarbejdere, som med deres funktion og indsats i høj grad er medvirkende til at pædagogerne kan være pædagoger fx chauffører, indkøber, pedel, rengøring, morgenåbner osv. Alle har en vigtig rolle for vi løser kerneopgaven godt og i fællesskab.

Tilgang/metode

Der arbejdes ud fra en neurofaglig og anerkendende tilgang, hvor alle borger skal føle sig set, hørt og forstået hver dag. Det er afgørende at aktiviteter og rammer er tilpasset den enkelte, så vi bedst muligt kan lykkedes med kerneopgaven, at udvikle livsduelighed i fællesskab og derfor ses alle borgere som en ressource og et unikt individ i fællesskabet.

Lovgivning 

Lov om Social Service § 103 og § 104 

Kontaktinfo

Skanderborg Aktivitetscenter 
Dyrehaven 10D 
8660 Skanderborg 
Tlf. 20 58 54 30
Daglig leder, Jacob Gewitz, Tlf. 20 59 83 15