Aktivitet- og samværstilbud

Det overordnede formål med et aktivitets- og samværstilbud er, at tilbuddet skal understøtte dine muligheder for at opøve, vedligeholde og udvikle dine sociale kompetencer og personlige færdigheder med henblik på at mestre dit eget liv. Det betyder, at der i tilbuddet er fokus på at øge din livskvalitet i hverdagen, samt på at sikre, at du får mulighed for socialt samvær og for at udøve forskellige aktiviteter sammen med andre i tilbuddet.

Beskyttet beskæftigelse  

Det overordnede formål med et beskyttet beskæftigelsestilbud er, at tilbuddet skal understøtte dig i at vedligeholde og udvikle dine færdigheder og dit sociale liv, således at dine muligheder for at have et aktivt arbejdsliv styrkes.