Studerende og elever

Skanderborg Fællesskaberne tilbyder et lærende og fagligt udviklende arbejdsmiljø. Vi værdsætter at have studerende/elever og anser det for en vigtig opgave at tage del i uddannelsen af kommende medarbejdere på socialområde.  

Som studerende ved Skanderborg Fællesskaberne vil du møde en faglig spændende og udviklende kultur. Du vil, som et supplement til vejledning, tilbydes at deltage i Skanderborg Fællesskabernes interne undervisning. Undervisning er både en introduktion til Skanderborg Fællesskaberne og læring i relevante faglige emner – ex. neuropsykologi. 

Forventninger til alle studerende

  • At du møder borgerne med respekt og ligeværdighed
  • At du tør bruge dig selv i forhold til borgerne, men samtidig er i stand til at sætte personlige grænser
  • At du er indstillet på skiftende arbejdstider
  • At du er loyal overfor faglige beslutninger
  • At du er indstillet på at give og modtage faglig kritik
  • At du forholder dig reflekterende

Ved udybende spørsgsmål kontakt praktikansvarlig
Maj-Britt Skovsgaard på enten mobil 24597588 eller mail:
maj-britt.skovsgaard.jorgensen@skanderborg.dk