Socialfaglig tilgang

Alle tilbud hos Skanderborg Fællesskaberne arbejder ud fra neuropsykologi som en fælles faglig forståelsesramme. Gennem neuropsykologien opnår medarbejderne en fælles viden om det at arbejde fagligt relationelt med mennesker med funktionsnedsættelse. 

Neuropsykologien giver en viden om hjernens funktioner og en viden om hvordan vi, som mennesker påvirker/påvirkes og udvikler os i og af de fællesskaber vi indgår i.  Den neuropsykologiske viden danner grundlag for det daglige socialfaglige arbejde.

Derudover tager den socialfaglige indsats udgangspunkt i, at alle indsatser tilrettelægges ud fra den enkeltes livssituation, behov, ressourcer, håb og drømme

For at kunne arbejde med individuelt tilrettelagte indsatser, så spænder personalesammensætningen over en bred og relevant tværfaglighed inden for det socialfaglige område.

 

Klip og klistre

I de forskellige fællesskaber arbejdes der med forskellig relevante metoder, som løbende tilpasses målgruppens behov.