Kvalitetskontrol

Socialtilsyn

Det er Socialtilsyn Midt, der fører tilsyn med de fleste boligtilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet - herunder også aktivitets og beskæftigelsestilbud, der ligger sammen med boligtilbuddene. 
Tilsynet omfatter både indholdet i tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.
Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Klik her for at komme til Tilsyn Midt

 

Links til Tilbudsportalen med præsentation af tilbud, takster, tilsynsrapporter mv.

 

Plejehjemsoversigten 

Link til Plejehjemsoversigten med præsentation af Baunegården, tilsynsrapport mv. 

 

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder.
Kommunale behandlingssteder som Styrelsen for Patientsikker kan føre tilsyn med er - den kommunale akutfunktion, hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og bosteder for borgere med handicap og sindslidelse.  
Tilsynene kan kan være planlagte eller reaktive: 
De planlagte udføres som led i det risikobaserede tilsyn og bliver varslet fire uger, før de skal finde sted.
Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.
Hvis du vil læse tilsynsrapporterne, har spørgsmål eller vil vide mere om tilsynet, kan du finde flere oplysninger på linket nedenfor: 

 

Hvor kan jeg klage

I samarbejdet mellem Fællesskabernes medarbejdere og jer som pårørende kan der opstå misforståelser eller uoverensstemmelser, som det er vigtigt at få ryddet af vejen så hurtigt som muligt.
Hvis du som pårørende har brug for at klage eller give udtryk for din utilfredshed kan du rettet henvendelse til en medarbejder fra den kontrete afdeling. Du har også mulighed for at rettet henvendelse til den konkrete daglige leder - se kontaktinformation under fanen kontakt. 
Er det en overordnet problemstilling, eller har du ikke fået tilfredsstillende svar fra enten medarbejderne eller dagligleder, er du velkommen til at kontakte kontraktholderen.

Kommunen

Hvis der er nogle overordnede problemstillinger, du ikke har fået tilfredsstillende svar på ved Kontraktholder, er du velkommen til at henvende dig til Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og handicap i Skanderborg Kommune. 

Sundhed, Omsorg og Handicap 
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 78 50

Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et social tilbud eller i en plejefamilie.

Link til Socialtilsyn Midts Whistleblower