Faglig profil

Skanderborg Fællesskaberne ønsker at arbejde i samme retning. Vi vil  have en fælles forståelse af, hvad det er vi gerne vil opnå og hvordan vi vil gøre det. Derfor har vi formuleret én fælles vision, mission og kerneopgave for Skanderborg Fællesskaberne. 

 

Vores Vision er: 
I Fællesskaberne danner vi rammerne om det gode liv
 
Vores mission er:
Vi samskaber en rehabiliterende indsats til mennesker med nedsat funktionsevne
 
Vores kerneopgave er: 
I Fællesskaberne skaber vi mulighed for, at borgerne mestrer deres liv bedst muligt

Planlægning